Politica de confidentialitate

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

GDPR (General Data Protection Regulation) reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate. SEE reprezintă Spațiul Economic European. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Potrivit GDPR, orice vizitator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CE INFORMAȚII COLECTĂM

– Datele pe care vizitatorii site-ului ni le furnizează în mod voluntar pentru a ne contacta prin intermediul formularelor de contact on-line respectiv: nume și prenume, adresa de e-mail, alte informații care ne sunt transmise. – Datele furnizate, în conformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și cu alte prevederi legale naţionale în vigoare, sunt solicitate pentru următoarele: formularea în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii de interes public, conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, formularea în scris, electronic, a unei petiţii, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Informații pe care le colectăm automat: – În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita vizitatorului pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, paginile pe care a navigat, ce informații specifice a căutat şi traficul realizat de vizitator prin site-ul nostru. – Dacă doriţi ca site-ul nostru să nu reţină aceste date, un cookie va fi configurat în browserul dumneavoastră pentru a ţine minte această alegere timp de un an. Pentru aceasta va trebui să acceptaţi notificarea care apare la prima vizită pe site.

PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat, se face în interes legitim, pentru funcționarea normală a site-ului şi pentru statistica numărului de vizitatori.

SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Colectăm și prelucram datele vizitatorilor care ne contactează prin intermediul formularelor de contact on-line pentru următoarele scopuri: – pentru a răspunde, conform legislaţiei în vigoare, la întrebări, solicitări, petiţii, comentarii asupra actelor normative, etc; – pentru a îmbunătăți experienţa de navigare pe site, prin statistica efectuată asupra celor mai căutate informaţii sau secţiuni ale site-ului, – pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice; – pentru a ne apăra în cazul unui litigiu; – pentru oferirea de informații la cererea altor autorități ale statului român abilitate;

CUI TRANSMITEM DATELE

Datele despre vizitatorii site-ului sunt transmise către: 
– Google Analytics pentru statistica vizitelor site-ului nostru. 
– Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

SECURITATEA DATELOR

Serverele sunt colocate în datacenter unde sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat și monitorizat; Software-ul utilizat este actualizat și îmbunătățit permanent; Sunt utilitzate sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc; Accesul la date este limitat doar pentru personalul angajat autorizat și doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu necesare.

ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului sau când suntem contactați, declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”